Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Liên Hệ
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 23/05/2019 3.950.000
Liên Hệ
ÐNA_CP1 30/05/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 06/06/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 13/06/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 20/06/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 27/06/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 04/07/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 11/07/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 18/07/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 25/07/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 01/08/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 08/08/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 15/08/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 22/08/2019 3.950.000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA-CP2 23/05/2019 4.150.000
Liên Hệ
ÐNA-CP2 30/05/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 06/06/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 13/06/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 20/06/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 27/06/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 04/07/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 11/07/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 18/07/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 25/07/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 01/08/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 08/08/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 15/08/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 22/08/2019 4.150.000
1080 Thái Lan Phuket : Thiên Đường Biển Phuket Đảo Phi Phi
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 30/05/2019 8.990.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 06/06/2019 8.990.000
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 13/06/2019 8.990.000
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 20/06/2019 8.990.000
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 27/06/2019 8.990.000
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 04/07/2019 8.990.000
ÐNA_TL.PHUKET.VJ.THN 11/07/2019 8.990.000
1081 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –ngôi Nhà Tỷ Phú-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.FD.VA 17/08/2019 6.788.000
Liên Hệ
1090 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo – Đảo San Hô Koh Lan- Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Massge Thái- Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.TG.THN 02/06/2019 7.990.000
Liên Hệ
1098 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.THN 06/06/2019 7.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.BL.THN 07/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 13/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 15/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 19/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 21/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 23/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 27/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 29/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 03/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 04/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 05/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 10/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 12/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 14/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 18/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 20/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 26/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 07/08/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 14/08/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 21/08/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 23/08/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/08/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/08/2019 7.390.000
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VN.THN 02/06/2019 7.690.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.VN.THN 09/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 16/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 23/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 30/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 07/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 14/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 21/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 28/07/2019 7.690.000
1104 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N-2Đ 17/08/2019 Liên hệ
Liên Hệ
24/08/2019 Liên hệ
07/09/2019 Liên hệ
14/09/2019 Liên hệ
28/09/2019 Liên hệ
05/10/2019 Liên hệ
12/10/2019 Liên hệ
19/10/2019 Liên hệ
26/10/2019 Liên hệ
02/11/2019 Liên hệ
09/11/2019 Liên hệ
16/11/2019 Liên hệ
23/11/2019 Liên hệ
30/11/2019 Liên hệ
07/12/2019 Liên hệ
1105 Singapore : Khám Phá Đảo Quốc Sư Tử: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show
Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn
Download Tour File:    
3N-2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 25/05/2019 9.390.000
Liên Hệ
ÐNA_SIN.VJ.THN 01/06/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 08/06/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 15/06/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 22/06/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 29/06/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 06/07/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 13/07/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 20/07/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 27/07/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 03/08/2019 9.390.000
ÐNA_SIN.VJ.THN 10/08/2019 9.390.000
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_SM.VN.THN 25/05/2019 10.890.000
Liên Hệ
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 21/05/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VJ.THN 03/10/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/10/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 07/11/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 21/11/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/12/2019 10.990.000
1126 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_SM.VN.THN 14/06/2019 11.890.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VN.THN 22/06/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 29/06/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 06/07/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 13/07/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 20/07/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 27/07/2019 11.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 31/08/2019 11.890.000
1127 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 23/05/2019 12.690.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VJ.THN 28/05/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 04/06/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 06/06/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 11/06/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 18/06/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 25/06/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 04/07/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 18/07/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 23/07/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 01/08/2019 12.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 15/08/2019 12.690.000
1128 Singapore - Malaysia :đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Wing Of Time – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.BL.YTC 07/06/2019 11.790.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.BL.YTC 15/06/2019 11.790.000
ÐNA_SM.BL.YTC 22/06/2019 11.790.000
ÐNA_SM.BL.YTC 29/06/2019 11.790.000
ÐNA_SM.BL.YTC 05/07/2019 11.790.000
ÐNA_SM.BL.YTC 20/07/2019 11.790.000
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 22/08/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SIM1.VJ.THN 12/09/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/09/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 10/10/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 31/10/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 14/11/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 28/11/2019 10.990.000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 14/06/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_MYM.VN.THN 16/07/2019 10.990.000
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_HK1.CX.THN 30/05/2019 13.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HK1.CX.THN 22/06/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 27/06/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 11/07/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 18/07/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 25/07/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 01/08/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 08/08/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 15/08/2019 13.990.000
ÐBA_HK1.CX.THN 22/08/2019 13.990.000
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 01/06/2019 12.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ3.VJ_THN 08/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 15/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 22/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 29/06/2019 12.990.000
1303 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ3.7C_THN 24/05/2019 14.390.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ3.7C_THN 07/06/2019 14.390.000
ÐBA_HQ3.7C_THN 14/06/2019 14.390.000
ÐBA_HQ3.7C_THN 21/06/2019 14.390.000
ÐBA_HQ3.7C_THN 28/06/2019 14.390.000
1305 Hàn Quốc: Seoul – Lotte Word- Đảo Nami
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ4.7C.VA 05/06/2019 14.488.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ4.7C.VA 07/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 21/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 26/06/2019 14.488.000
1306 Liên Tuyến : Hồng Kông- Hàn Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐBA_HK-HQ.CX.THN 21/06/2019 18.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 28/06/2019 18.990.000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 15/10/2019 18.990.000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 22/10/2019 18.990.000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 29/10/2019 18.990.000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 05/11/2019 18.990.000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 19/11/2019 18.990.000
1323 Trung Quốc : Nội Mông Cổ-sa Mạc Vọng Âm- Hồ Thất Tinh Thảo Nguyên Ordos
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_TQ.VJ.THN 13/06/2019 14.990.000
Liên Hệ
ÐBA_TQ.VJ.THN 20/06/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 27/06/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 04/07/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 11/07/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 18/07/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 25/07/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 01/08/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 08/08/2019 14.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 15/08/2019 14.990.000
1324 Trung Quốc : Nội Mông Cổ-sa Mạc Vọng Âm- Hồ Thất Tinh Thảo Nguyên Ordos
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_TQ.VJ.THN 09/06/2019 15.990.000
Liên Hệ
ÐBA_TQ.VJ.THN 16/06/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 23/06/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 30/06/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 07/07/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 14/07/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 21/07/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 28/07/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 04/08/2019 15.990.000
ÐBA_TQ.VJ.THN 11/08/2019 15.990.000
1325 Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn-- Phù Dung Chấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_TQ4.BL.THN 27/05/2019 13.990.000
Liên Hệ
ÐBA_TQ4.BL.THN 03/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 10/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 17/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 24/06/2019 13.990.000
1420 Nhật Bản : Kansai – Nara - Kyoto – Arashiyama - Osaka
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_NB1.VJ.THN 24/05/2019 19.990.000
Liên Hệ
ÐBA_NB1.VJ.THN 31/05/2019 19.990.000
ÐBA_NB1.VJ.THN 07/06/2019 19.990.000
ÐBA_NB1.VJ.THN 14/06/2019 19.990.000
ÐBA_NB1.VJ.THN 21/06/2019 19.990.000
ÐBA_NB1.VJ.THN 28/06/2019 19.990.000
1441 Nhật Bản : Chiêm Ngưỡng Núi Phú Sĩ Huyền Thoại-thung Lũ Trứng Đen-- Trải Nghiệm Tắm Onsen Nhật Bản
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ 01/06/2019 Liên hệ
Liên Hệ
28/06/2019 Liên hệ
06/07/2019 Liên hệ
20/07/2019 Liên hệ
03/08/2019 Liên hệ
21/09/2019 Liên hệ
1456 Đài Loan : Đài Trung- Gia Nghĩa-nam Đầu - Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_ÐL4.AE.THN 01/06/2019 12.990.000
Liên Hệ
ÐBA_ÐL4.AE.THN 08/06/2019 12.990.000
ÐBA_ÐL4.AE.THN 22/06/2019 12.990.000
ÐBA_ÐL4.AE.THN 30/06/2019 12.990.000
ÐBA_ÐL4.AE.THN 09/07/2019 12.990.000
ÐBA_ÐL4.AE.THN 13/07/2019 12.990.000
ÐBA_ÐL4.AE.THN 27/07/2019 12.990.000
  • 1
  • 2