Đông Nam Á

Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 4+3sao)

4N3Đ

Phương tiện

26,27,28/1/2020

4,950,000VNĐ

Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

4N3Đ

Phương tiện

29/12/2019

11,990,000VNĐ

Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

4N3Đ

Phương tiện

26,28/1/2020

12,990,000VNĐ

Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

4N3Đ

Phương tiện

19,26/12/2019

3,950,000VNĐ

Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

3N2Đ

Phương tiện

28/12/2019

9,990,000VNĐ

Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

3N2Đ

Phương tiện

4,11/1/2020

8,990,000VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia

6N5Đ

Phương tiện

11/2/2020

11,390,000VNĐ

Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

4N3Đ

Phương tiện

12,26/3/2020

10,990,000VNĐ

Đài Loan : Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

5N4Đ

Phương tiện

18/12/2019

10,390,000VNĐ