Đông Nam Á

Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

4N3Đ

Phương tiện

18,25/7/2019

3,950,000VNĐ

Thái Lan Phuket : Thiên Đường Biển Phuket Đảo Phi Phi

4N3Đ

Phương tiện

liên hệ

8,990,000VNĐ

Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

3N2Đ

Phương tiện

17,24/8/2019

8,390,000VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia

6N5Đ

Phương tiện

22/8/2019

10,990,000VNĐ

Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

4N3Đ

Phương tiện

liên hệ

10,990,000VNĐ