LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
700 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 4+3sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_CP1 26/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 27/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 28/01/2020 4,950,000
720 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 20/01/2020 7,390,000
721 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 31/01/2020 7,690,000
ÐNA_TET.TL.TG.THN 01/02/2020 7,290,000
724 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VJ.THN 25/01/2020 11,590,000
726 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 28/01/2020 10,990,000
727 Bangkok – Pattaya: Đảo Coral - Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.FD.YTC 26/01/2020 11,990,000
732 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VJ.THN 01/02/2020 6,590,000
815 Malaysia - Singapore : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_TET.MS.VN.THN 26/01/2020 18,990,000
816 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ Liên hệ Liên hệ
859 Khám Phá Xứ Sở Kim Chi- Hàn Quốc : Seoul- Nami- Trượt Tuyết-lotte World

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_TET_HQ3.7C_THN 24/01/2020 19,990,000
945 Trung Hoa Tráng Lệ : Bắc Kinh- Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Đi về

Tải chương trình tour:
7N - 6Đ ÐBA_TET.TQ.VN.THN 02/02/2020 17,990,000
960 Dubai-abu Dhabi

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ TÐ_TET.DUBAI.TG.THN 26/01/2020 30,990,000
TÐ_TET.DUBAI.TG.THN 28/01/2020 30,990,000
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ 20/02/2020 Liên hệ
27/02/2020 Liên hệ
05/03/2020 Liên hệ
12/03/2020 Liên hệ
19/03/2020 Liên hệ
26/03/2020 Liên hệ
1083 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1086 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ Liên hệ Liên hệ
1094 Thái Lan : Công Viên Tiger Zoo – Massage Thái - Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky - Alcazar Show–muang Boran- Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TLBL.VHV 12/02/2020 6,390,000
1094A Thái Lan : Công Viên Tiger Zoo – Massage Thái - Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky - Alcazar Show–muang Boran- Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.BL.THN 07/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 08/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 19/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 21/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 26/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 04/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 07/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 11/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 14/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 18/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 21/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 27/03/2020 6,390,000
18/04/2020 Liên hệ
22/04/2020 Liên hệ
24/04/2020 Liên hệ
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 29/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 14/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 28/03/2020 6,390,000
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VN.THN 06/02/2020 6,790,000
ÐNA_TL.VN.THN 05/03/2020 6,790,000
ÐNA_TL.VN.THN 12/03/2020 6,790,000
ÐNA_TL.VN.THN 19/03/2020 6,790,000
1104 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 22/02/2020 8,990,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 29/02/2020 8,990,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 07/03/2020 8,990,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 14/03/2020 8,990,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 21/03/2020 8,990,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 28/03/2020 8,990,000
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_SM.VN.THN 08/02/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 15/02/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 22/02/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 29/02/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 07/03/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 14/03/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 21/03/2020 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 28/03/2020 10,690,000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 18/02/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 25/02/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/03/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 10/03/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 17/03/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/03/2020 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 31/03/2020 10,990,000
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 11/02/2020 11,390,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 05/03/2020 11,390,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 12/03/2020 11,390,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 19/03/2020 11,390,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/03/2020 11,390,000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 12/03/2020 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 26/03/2020 10,990,000
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ Liên hệ Liên hệ
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 08/02/2020 12,990,000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 15/02/2020 12,990,000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 22/02/2020 12,990,000
1308 Trung Hoa Tráng Lệ : Bắc Kinh- Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Đi về

Tải chương trình tour:
7N - 6Đ 16/02/2020 Liên hệ
28/02/2020 Liên hệ
13/03/2020 Liên hệ
18/03/2020 Liên hệ
1325 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_TQ4.VJ.THN 06/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 13/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 20/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 27/02/2020 12,990,000
1326 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng-khám Phá Cầu Đáy Kính Lớn Nhất Thế Giới

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_TQ4.VJ.THN 02/02/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 09/02/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 16/02/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 23/02/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 01/03/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 08/03/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 15/03/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 22/03/2020 13,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 29/03/2020 13,990,000
  • 1
  • 2
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.