LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_CP1 26/09/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 03/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 10/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 17/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 24/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 31/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 07/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 14/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 21/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 28/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 05/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 12/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 19/12/2019 3,950,000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA-CP2 07/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 14/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 21/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 28/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 05/12/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 12/12/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 19/12/2019 4,150,000
1080 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.BL.THN 21/12/2019 7,390,000
1081 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.VJ.THN 21/12/2019 7,390,000
1082 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1083 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ 28/12/2019 Liên hệ
1084 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_LE_SIN.VJ.THN 28/12/2019 9,990,000
1085 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_SM.VN.THN 21/12/2019 12,890,000
ÐNA_LE_SM.VN.THN 28/12/2019 12,890,000
1086 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_LE_SM.VJ.THN 24/12/2019 13,990,000
ÐNA_LE_SM.VJ.THN 27/12/2019 13,990,000
ÐNA_LE_SM.VJ.THN 31/12/2019 13,990,000
1087 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_LE_MYM.VN.THN 29/12/2019 11,990,000
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.BL.VH 23/10/2019 6,590,000
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TLBL.THN 25/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 27/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 28/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 02/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 04/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 11/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 12/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 16/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 18/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 19/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 25/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 26/10/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 29/11/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 04/12/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 06/12/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 07/12/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 11/12/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 13/12/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 18/12/2019 6,390,000
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 28/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 05/10/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 12/10/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 26/10/2019 6,390,000
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.TG.THN 02/10/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 03/10/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 16/10/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 17/10/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 23/10/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 05/12/2019 6,790,000
ÐNA_TL.TG.THN 12/12/2019 6,790,000
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VN.THN 29/09/2019 6,790,000
1104 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 28/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 05/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 12/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 19/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 26/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 02/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 09/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 16/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 23/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 30/11/2019 8,390,000
07/12/2019 Liên hệ
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_SM.VN.THN 28/09/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 02/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 12/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 23/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 09/11/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 16/11/2019 10,690,000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 01/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 08/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 22/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 07/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 12/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 19/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 21/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 26/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 10/12/2019 10,990,000
1127 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ Liên hệ Liên hệ
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 15/10/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 31/10/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 14/11/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 28/11/2019 10,990,000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 26/09/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 10/10/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 21/11/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 05/12/2019 10,990,000
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_HK1.CX.THN 10/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 17/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 24/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 07/11/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 14/11/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 21/11/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 28/11/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 05/12/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 12/12/2019 13,990,000
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 05/10/2019 12,990,000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 12/10/2019 12,990,000
1306 Liên Tuyến : Hồng Kông- Hàn Quốc

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_HK-HQ.CX.THN 15/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 22/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 29/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 05/11/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 19/11/2019 18,990,000
1325 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_TQ4.VJ.THN 31/10/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 14/11/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 21/11/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 28/11/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 05/12/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 12/12/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 19/12/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 26/12/2019 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 02/01/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 09/01/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 16/01/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 06/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 13/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 20/02/2020 12,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 27/02/2020 12,990,000
1326 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng-khám Phá Cầu Đáy Kính Lớn Nhất Thế Giới

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TQ4.VJ.THN 01/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 03/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 08/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 17/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 24/10/2019 14,990,000
1440 Khám Phá Nhật Bản: Kansai – Nara - Kyoto – Shizuoka - Osaka

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_NB1.VJ.THN 12/10/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 19/10/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 26/10/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 02/11/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 09/11/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 16/11/2019 29,890,000
1441 Nhật Bản : Chiêm Ngưỡng Núi Phú Sĩ Huyền Thoại-thung Lũ Trứng Đen-- Trải Nghiệm Tắm Onsen Nhật Bản

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ Liên hệ Liên hệ
1455 Đài Loan : Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 4Đ ÐBA_ÐL.VN.THN 03/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 10/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 17/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 24/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 31/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 07/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 14/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 21/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 28/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 30/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 05/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 07/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 12/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 19/12/2019 9,990,000
1456 Đài Loan : Đài Trung- Gia Nghĩa-nam Đầu - Đài Bắc

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
  • 1
  • 2
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.