LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_CP1 18/07/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 25/07/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 01/08/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 08/08/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 15/08/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 22/08/2019 3,950,000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA-CP2 18/07/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 25/07/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 01/08/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 08/08/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 15/08/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 22/08/2019 4,150,000
1080 Thái Lan Phuket : Thiên Đường Biển Phuket Đảo Phi Phi

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ Liên hệ Liên hệ
1081 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –ngôi Nhà Tỷ Phú-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.FD.VA 17/08/2019 6,788,000
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TLBL.THN 21/08/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 23/08/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 24/08/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 28/08/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 06/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 07/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 11/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 13/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 14/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 18/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 20/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 21/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 25/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 27/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 28/09/2019 6,390,000
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 24/08/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 07/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 14/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 21/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 28/09/2019 6,390,000
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1098 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.BL.THN 20/07/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 28/07/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 07/08/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 14/08/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 21/08/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 23/08/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 24/08/2019 7,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 28/08/2019 7,390,000
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VN.THN 28/07/2019 7,690,000
ÐNA_TL.VN.THN 18/08/2019 6,790,000
ÐNA_TL.VN.THN 25/08/2019 6,790,000
1104 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 17/08/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 24/08/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 07/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 14/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 28/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 05/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 12/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 19/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 26/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 02/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 09/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 16/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 23/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 30/11/2019 8,390,000
07/12/2019 Liên hệ
1105 Singapore : Khám Phá Đảo Quốc Sư Tử: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 27/07/2019 9,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 03/08/2019 9,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 10/08/2019 9,390,000
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 27/08/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 10/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 17/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 01/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 08/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 22/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 07/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 12/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 19/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 21/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 26/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 10/12/2019 10,990,000
1126 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_SM.VN.THN 20/07/2019 11,890,000
ÐNA_SM.VN.THN 31/08/2019 11,890,000
1127 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 23/07/2019 12,690,000
ÐNA_SM.VJ.THN 01/08/2019 12,690,000
ÐNA_SM.VJ.THN 15/08/2019 12,690,000
1128 Singapore - Malaysia :đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Wing Of Time – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.BL.YTC 20/07/2019 11,790,000
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 22/08/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 12/09/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/09/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 10/10/2019 10,990,000
15/10/2019 Liên hệ
ÐNA_SIM1.VJ.THN 31/10/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 14/11/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 28/11/2019 10,990,000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ Liên hệ Liên hệ
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_HK1.CX.THN 01/08/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 08/08/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 15/08/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 22/08/2019 13,990,000
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 20/07/2019 13,690,000
1303 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1306 Liên Tuyến : Hồng Kông- Hàn Quốc

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_HK-HQ.CX.THN 15/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 22/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 29/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 05/11/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 19/11/2019 18,990,000
1323 Trung Quốc : Nội Mông Cổ-sa Mạc Vọng Âm- Hồ Thất Tinh Thảo Nguyên Ordos

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_TQ.VJ.THN 25/07/2019 14,990,000
ÐBA_TQ.VJ.THN 01/08/2019 14,990,000
ÐBA_TQ.VJ.THN 08/08/2019 14,990,000
ÐBA_TQ.VJ.THN 15/08/2019 14,990,000
1324 Trung Quốc : Nội Mông Cổ-sa Mạc Vọng Âm- Hồ Thất Tinh Thảo Nguyên Ordos

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_TQ.VJ.THN 28/07/2019 15,990,000
ÐBA_TQ.VJ.THN 04/08/2019 15,990,000
ÐBA_TQ.VJ.THN 11/08/2019 15,990,000
1441 Nhật Bản : Chiêm Ngưỡng Núi Phú Sĩ Huyền Thoại-thung Lũ Trứng Đen-- Trải Nghiệm Tắm Onsen Nhật Bản

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ 20/07/2019 Liên hệ
03/08/2019 Liên hệ
21/09/2019 Liên hệ
1456 Đài Loan : Đài Trung- Gia Nghĩa-nam Đầu - Đài Bắc

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_ÐL4.AE.THN 27/07/2019 12,990,000
1810 Abu Dhabi - Dubai (siêu Tiết Kiệm)

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose

Đi về

Tải chương trình tour:
10N - 9Đ Liên hệ Liên hệ
2025 Australia: Melbourne - Sydney

Đi về

Tải chương trình tour:
7N - 6Đ Liên hệ Liên hệ
  • 1
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.