LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
700 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 4+3sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_CP1 26/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 27/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 28/01/2020 4,950,000
720 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 20/01/2020 7,390,000
721 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 21/01/2020 7,690,000
722 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 22/01/2020 7,990,000
723 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
724 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VJ.THN 25/01/2020 11,590,000
725 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
726 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 28/01/2020 10,990,000
727 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VN.YTC 26/01/2020 13,990,000
732 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VJ.THN 01/02/2020 6,590,000
800 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_LE_MYM.VN.THN 29/12/2019 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 23/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 24/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 30/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 31/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 01/02/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 02/02/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 03/02/2020 11,990,000
810 Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_M.AK.THN 26/01/2020 12,990,000
ÐNA_TET_M.AK.THN 28/01/2020 12,990,000
811 Singapore: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET.SIN.SQ.THN 25/01/2020 16,990,000
812 Singapore: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET.SIN.VN.THN 26/01/2020 17,990,000
815 Malaysia - Singapore : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_TET.MS.VN.THN 26/01/2020 18,990,000
816 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_TET.SM.VN.THN 27/01/2020 18,990,000
945 Trung Hoa Tráng Lệ : Bắc Kinh- Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TET.TQ.VN.THN 02/02/2020 17,990,000
946 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TET.TQ4.VJ.THN 30/01/2020 16,990,000
950 Khám Phá Nhật Bản : Rực Rỡ Sắc Hoa-osaka –kobe-kyoto Phú Sĩ –yamanashi-tokyo

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TET.NB1.NRT.THN 27/01/2020 43,990,000
960 Dubai-abu Dhabi

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ TÐ_TET.DUBAI.TG.THN 26/01/2020 30,990,000
TÐ_TET.DUBAI.TG.THN 28/01/2020 30,990,000
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_CP1 19/12/2019 3,950,000
26/12/2019 Liên hệ
1080 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.BL.THN 21/12/2019 7,390,000
1083 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.VJ.THN 28/12/2019 7,990,000
1084 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_LE_SIN.VJ.THN 28/12/2019 9,990,000
1085 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_SM.VN.THN 21/12/2019 12,890,000
ÐNA_LE_SM.VN.THN 28/12/2019 12,890,000
1086 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_LE_SM.VJ.THN 24/12/2019 13,390,000
ÐNA_LE_SM.VJ.THN 27/12/2019 13,390,000
ÐNA_LE_SM.VJ.THN 31/12/2019 13,390,000
1094 Thái Lan : Công Viên Tiger Zoo – Massage Thái - Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky - Alcazar Show–muang Boran- Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TLBL.VHV 12/02/2020 6,390,000
1094A Thái Lan : Công Viên Tiger Zoo – Massage Thái - Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky - Alcazar Show–muang Boran- Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.BL.THN 13/12/2019 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 18/12/2019 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 08/01/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 10/01/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 17/01/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 18/01/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 07/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 08/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 19/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 21/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 26/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 04/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 07/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 11/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 14/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 18/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 21/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.BL.THN 27/03/2020 6,390,000
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 29/02/2020 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 14/03/2020 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 28/03/2020 6,390,000
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
  • 1
  • 2
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.